• HOME
 • ABOUT
 • SERVICE
 • HOME STYLE
 • MATERIAL
 • PORTFOLIO
 • SMART
 • INTERIOR DESIGN
 • CONTACT
 • " การอยู่บ้านนวัตกรรมอันทันสมัย สะดวกสบาย ประหยัดพลังงานและปลอดภัยอย่างที่สุด "

  1. SMART VENTILATION SYSTEM

  การที่บ้านหรือห้องนอนถูกปิดทิ้งไว้ในตอนกลางวัน ทำให้เกิดการสะสมความร้อน อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้ จึงทำาให้ รู้สึกร้อนอบอ้าว Smart Ventilation System จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำเอาอากาศร้อนสะสมในตัวบ้านในห้องนอนออกสู่ ภายนอกและนำอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ทำให้ห้องนอนมีอากาศสดชื่นตลอดเวลาซึ่งระบบจะถูกควบคุมด้วย Smart Home Intelligence อีกทอดหนึ่งซึ่งทำให้ระบบทั้งหมดทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. SMART QUIET

  เสียงอันไม่พึงประสงค์จะนำซึ่งความรำคาญ และอยู่บ้านไม่เป็นสุข Smart Quiet จึงเลือกใช้วัสดุที่กันเสียงจากภายนอก ให้เข้าสู่ตัวบ้านให้น้อยที่สุดเช่น

 • 1. เลือกใช้หน้าต่างUPVCแบบบานเปิด "Windsor    Multipoint Lock" ซึ่งจะปิดสนิทกันเสียงได้ดีมาก
 •    ต่างจากอลูมิเนียมบานเลื่อนโดยสิ้นเชิง
 • 2. การติดตั้งฝ้าเพดานพียูโฟมหนา 2" จะช่วยลด
 •    เสียงที่มาจากด้านบนหลังคาได้เป็นอย่างดี ทำให้
 •    บ้านเงียบน่าอยู่ได้ดั่งใจ ปารถนา
 • 3. SMART COOL

  ความร้อนน ามาซึ่งความสิ ้นเปลืองพลังงานในการปรับอากาศและการอยู่ไม่สบาย Smart Cool จึงหาทางป้ องกันให้ความ ร้อนเข้าสู่ตัวบ้านให้น้อยที่สุด

 • 1. ด้วยการใช้ฝ้ าเพดาน พียูโฟมหนา 2"
 • 2. การลดความร้อนสะสมด้วยระบบ
 •    Smart Ventilation System
 • 3. การใช้ผนังอิฐมวลเบาช่วยลดความ
 •    ร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน
 • 4. การใช้สีสะท้อนความร้อนก็ช่วยลดความร้อน
 •    เข้าสู่ตัวบ้านได้เช่นกัน และการใช้กระจกเขียว
 •    ใสตัดแสง

 • 4. SMART HOME SECURITY

  การออกจากบ้านแล้วไม่ต้องกังวลว่าบ้านจะมีความปลอดภัยจากภยันตรายต่างก็คงจะดีไม่น้อย ดังนั้น Smart Home Security จึงมาตอบโจทย์ตรงนี้่ทำให้เราทราบทุกความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติภายในบ้าน ผ่าน smart phone และสามารถดูผ่านกล้องวงจรปิดได้ทันที

  5. SMART HOME INTELLIGENCE

  ระบบนี้คือหัวใจของบ้านอันทันสมัยเลยทีเดียว ที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวบ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอกบ้านเช่น ปิด เปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ระบบรดน้ำ ต้นไม้ ดูกล้องวงจรปิด เป็นต้น

  6. SMART SOLAR ROOF

  ระบบ Smart Solar Roof การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทำให้เราประหยัดค่าไฟในตอน กลางวันและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ถือเป็นบ้านอนุรักษ์พลังงานชั้นยอด


  " จากระบบทั้งหมดที่กล่าวมาจะมีอยู่ในบ้านทุกหลังที่เราสร้าง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในอนาคต เพื่อ ตอบสนองการใช้ชีวติที่สะดวกสบายและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ( Spec Platinum Plus ) "